Thursday, May 23, 2013

Isti'anah

۞ ﺒﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻠﺮﺤﻤٰﻦ ﺍﻠﺮﺤﯿﻢ ۞


"Ujian dalam kehidupan - bukanlah semata-mata untuk menguji kekuatan jiwamu.....

Tetapi ianya merupakan ujian kepada kekuatan kamu ISTI'ANAH (Pergantungan - Minta Pertolongan) Kamu dengan Allah 'Azza wa Jalla.

Oleh itu, kenali Allah waktu kamu senang nescaya Allah akan memberi bantuan ketika kamu susah"- Dr.Abu Anas Madani.

No comments :

Post a Comment

Komentar anda amat dihargai, terima kasih.